Privacyverklaring

Algemeen

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Eko Holland Melk op Maat (de Coöperatie)in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat of laat opslaan voor zover dat voor de dienstverlening nodig is. Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • de uitvoering van de melkgeldadministratie en alles wat daarmee samenhangt;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • verzenden van digitale nieuwsbrief.

De grondslag voor het gebruik van deze gegevens is de overeenkomst tussen de leden en de Coöperatie. Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten (zoals het geanonimiseerde IP-adres). Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. 

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. De persoonlijke gegevens die wij (van onze leden) verzamelen, zijn onder anderen de naam-adres-woonplaatsgegevens, het emailadres en de bedrijfsgegevens met betrekking tot de melkleveranties en alles wat daarmee samenhangt. Op de webserver zijn (van de leden) alleen de gebruikersnaam en het emailadres opgeslagen. Dit om het leden mogelijk te maken om in te loggen op de site.

U heeft het recht uw gegevens in te zien, en te wijzigen. Verwijderen kan voor zover het de dienstverlening niet onmogelijk maakt.
We bewaren de gegevens zo lang dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en zo lang dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld factuurgegevens 7 jaren).

U bent verplicht om ter uitvoering van de dienstverlening de genoemde gegevens te verstrekken. U kunt hier tegen bezwaar maken, maar dit heeft dan gevolgen voor de mogelijkheden van uitvoeren van de dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen in geen enkele vorm aan derden bekend worden gemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij het verstrekken nodig is om een overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Eko Holland Melk op Maat maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de cookies geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk een aantal functionaliteiten die deze website biedt, niet gebruiken.

Emails

We versturen regelmatig nieuwsbrieven aan onze leden. Dit zijn bijvoorbeeld de uitnodigingen voor de ledenvergaderingen of informatie waarvan het voor de coöperatie van belang is dat de leden die hebben. We gaan ervan uit dat u deze nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen. Mocht u dat niet willen: onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

Links naar andere websites

Onze site kan links bevatten naar andere websites. Eko Holland Melk op Maat is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze site’s.

Contact

Heeft u vragen over uw privacy, of over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.